Subdoelen

Door het KUBUS project willen we beter inzicht krijgen in:

De kwaliteit van leven bij hoofd-halskanker patiënten op de lange termijn in relatie tot overleven.
De voorspellende waarde van kwaliteit van leven bij patiënten voor en na de behandeling.
De verschillende tests naar specifieke types van hoofd-halskanker.
Het leren (her)kennen van de aandoening.
De behandeling en begeleiding van patiënten.
De nazorgbehoefte van patiënten en hun naasten.
De samenhang van factoren en deze vergelijken met de naaste als gezonde controle groep.