Achtergrondinformatie

Kanker is een ernstige aandoening die veel gevolgen heeft zowel voor de patiënt persoonlijk als voor de naaste van de patiënt. Voorgaand onderzoek liet zien dat het krijgen van de diagnose kanker en de daarop volgende behandeling en nazorg, een grote invloed kan hebben op hoe patiënten in het leven staan. We noemen dat de kwaliteit van leven. Het lijkt erop dat de kwaliteit van leven samenhangt met hoe zij door deze ziekteperiode heenkomen.
Tot op heden is er weinig bekend over de voorspellende factoren van de kwaliteit van leven en over de consequenties van de mogelijke veranderingen in kwaliteit van leven in relatie tot hoofd-halskanker.