Doel

Het KUBUS project heeft als doel meer inzicht te krijgen in het beloop van de kwaliteit van leven van patiënten met hoofd-halskanker en hun naasten.

Daarnaast wil dit project graag inzicht krijgen in de mate waarin tumoreigenschappen, biologische, psychische en persoonlijke eigenschappen met elkaar samenhangen bij patiënten met hoofd-halskanker.

Met deze nieuwe kennis kan in de toekomst de persoonlijke behandeling en begeleiding van hoofd-halskanker patiënten verbeterd worden.