Informatie

Bij uw naaste is (een sterke verdenking op) een kwaadaardige tumor in het hoofd-halsgebied vastgesteld. We begrijpen dat dit ook een moeilijke tijd voor u is. Kanker is een ziekte die niet alleen veel gevolgen heeft voor de patiënt maar ook voor u als naaste. Toch willen wij u vragen om mee te doen aan het KUBUS project.

Het KUBUS project heeft als doel beter inzicht te krijgen in het beloop van de kwaliteit van leven van patiënten met hoofd-halskanker en hun naasten. Welke factoren hierbij belangrijk zijn en hoe deze met elkaar samenhangen is deels onbekend.
Met deze nieuwe kennis kan in de toekomst de persoonlijke behandeling en begeleiding van hoofd-halskanker patiënten en de begeleiding van hun naasten verbeterd worden.