Deelname

In totaal wordt u gevraagd acht keer een vragenlijst in te vullen. Dit zijn dezelfde momenten als van uw naaste. De eerste vragenlijst wordt ingevuld voordat uw naaste start met de behandeling. De tweede en derde vragenlijst zullen 3 en 6 maanden na de behandeling ingevuld worden en de laatste vragenlijsten worden 1,2,3,4 en 5 jaar na behandeling ingevuld. In de vragenlijsten worden vragen gesteld over psychische en persoonlijke factoren en over uw kwaliteit van leven.

Ook zal er eenmalig bloed en mondspoelsel afgenomen worden. Dit zal opgeslagen en bewaard worden om in een later stadium onderzoek mee te kunnen doen.