Disclaimer

De onderzoekers van het Kubus Project zijn zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kunnen de onderzoekers van het Kubus Project jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Kubus

Project Kubus
VUmc, Afdeling KNO
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
info.netqubic@vumc.nl